نحوه نصب MariaDB در CentOS 8

مقدمه:

 MariaDB یک سیستم مدیریت پایگاه داده منبع باز است ، معمولاً به عنوان جایگزین Mysql استفاده می‌شود و در واقع نسخه بهبود یافته Mysql می‌باشد.

MariaDB ساخته شده است تا یک جایگزینی برای  MySQL باشد. در این آموزش ، نحوه نصب آخرین نسخه این دیتابیس در سرور CentOS 8 را توضیح خواهیم داد. اگر قبلا از Mysql استفاده می‌کرده‌اید اصلا نگران نباشید. MariaDB ادامه پروژه Mysql است و همه ویژگی‌های اصلی آن را به ارث برده است. اگر به طور خاص به MySQL احتیاج دارید ، به راهنمای نحوه نصب MySQL در CentOS 8 مراجعه کنید.

پیش‌نیازها

این آموزش روی سرور Centos 8 با کاربر غیر root با دسترسی sudo انجام شده است.

مرحله 1 – نصب MariaDB

ابتدا از dnf برای نصب بسته MariaDB استفاده کنید:

sudo dnf install mariadb-server

برای تایید کلید y و سپس Enter را وارد نمایید. پس از اتمام نصب، سرویس را با systemctl شروع کنید:

sudo systemctl start mariadb 

سپس وضعیت سرویس را بررسی کنید:

sudo systemctl status mariad
Output
● mariadb.service - MariaDB 10.3 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2020-04-03 17:32:46 UTC; 52min ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 4567 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 30 (limit: 5059)
  Memory: 77.1M
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─4567 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr

. . .

Apr 03 17:32:46 centos8-mariadb systemd[1]: Started MariaDB 10.3 database server.

اگر MariaDB با موفقیت شروع شده است ، خروجی باید active (running) باشد و خط آخر باید چیزی شبیه به این باشد:

Output
Apr 03 17:32:46 centos8-mariadb systemd[1]: Started MariaDB 10.3 database server..

حالا برای اینکه mariadb هنگام بوت شدن سیستم عامل به صورت خودکار شروع شود از دستور زیر استفاده میکنیم:

sudo systemctl enable mariadb
Output
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.


 پیکره بندی و پیاده سازی شده است. در مرحله ی بعد به اطمینان از نصب صحیح توجه خواهیم کرد.MariaDB اکنون

مرحله 2 – ایمن سازی MariaDB

MariaDB شامل یک اسکریپت امنیتی که برخی تنظیمات امنیتی پیشفرض از جلمه دسترسی به root به صورت ریموت و کاربران دیتابیس را تغییر میدهد تا سطح امنیت بهتری تامین کند. دستور زیر را اجرا کنید:

sudo mysql_secure_installation

 
در اولین مرحله رمز عبور اصلی را درخواست میکند. چون قبلا رمز عبور تنظیم نشده است فقط Enter بزنید. در مرحله بعد ، از شما خواسته می شود که رمزعبور اصلی را تنظیم کنید. در نظر داشته باشید که این مربوط به کاربر ریشه دیتابیس است ، نه کاربر اصلی CentOS.

پس از به روزرسانی کلمه عبور ، تمام پیشنهادات امنیتی که با فشار دادن y و سپس ENTER دنبال می شوند را می پذیریم.

مرحله 3 – تست نصب

جهت اطمینان از نصب صحیح میتوانید از ابزار mysqladmin که از طریق command line در دسترس است جزئیات نصب را بررسی نمایید. همچنین از این ابزار برای مدیریت دیتابیس نیز می‌توانید استفاده کنید.

mysqladmin -u root -p version
Output
mysqladmin Ver 9.1 Distrib 10.3.17-MariaDB, for Linux on x86_64
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Server version   10.3.17-MariaDB
Protocol version  10
Connection   Localhost via UNIX socket
UNIX socket   /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:     6 min 5 sec

Threads: 7 Questions: 16 Slow queries: 0 Opens: 17 Flush tables: 1 Open tables: 11 Queries per second avg: 0.043

نتیجه گیری

در این آموزش شما نحوه نصب و امین سازی MariaDB را روی Centos8 آموختید. در مراحل بعدی ممکن است بخواهید نحوه import و export کردن دیتابیس‌ها را بیاموزید و یا MariaDB را به عنوان بخشی از پکیج LAMP استفاده نمایید. در آموزش‌های بعدی به این موضوعات نیز پرداخته می‌شود.